Hör av dig!

Från den 5 november har vi nya fasta telefonnummer, se nedan.

Skulle du råka slå något av våra gamla nummer av gammal vana så är det ingen fara: alla samtal kommer att vidarekopplas till de nya numren i minst 12 månader framöver.

Växel: 0586-24 58 00

Anders Johansson: 0586-24 58 01

Sabina Isaksson: 0586-24 58 02

Rolf Nielsen: 0586-24 58 03

Peter Gustafsson: 0586-24 58 04

Sofia Nilsson: 0586-24 58 05

Annika Gruvborg: 0586-24 58 11

Ulf Andersen: 0586-24 58 12

Ulf Eriksson: 0586-24 58 13