Scana Heat

Värmebehandling
- en förutsättning för stålets egenskaper!

Vill ni optimera stålets mekaniska egenskaper och underlätta vidarebearbetning?

Hos Scana Heat får ert gods en professionell värmebehandling. Det spelar ingen roll om godset väger 10 kg eller 40 000 kg eller om serierna är stora eller små: vi har vad som krävs för att snabbt och säkert leverera vad ni förväntar er.

En viktig resurs är naturligtvis våra 20 elektriska satsugnar. De täcker ett temperaturområde mellan 100 °C och 1 230 °C och håller en verifierad och kalibrerad temperaturjämnhet. Temperaturjämnheten är en viktig förutsättning för att klara de krav som exempelvis offshore och kärnkraftsindustrin ställer. Scana har en av Skandinaviens största ugnar (12 x 4 x 2 meter) med kapacitet upp till 40 tons styckevikt.

Den avgörande resursen är vår ”mjukvara”, det vill säga våra medarbetare. Vi inom Scana Heat fokuserar på er som kund och bidrar med kompetens, flexibilitet och kvalitet. Ju tidigare vi ses, desto bättre blir resultatet av vårt samarbete.

Stor-ugn-12x4x2-meter

Vår största ugn har en volym på 96 m³. Här skulle man teoretiskt kunna få plats med sex personbilar!

 

Stora svetsade konstruktioner, axlar och verktygsplattor är några exempel på vad vi värme-behandlar.

Vår process

Från stål till mål med Scana

Vårt samarbete startar med en behovsanalys där vi gemensamt besvarar frågor som:

  • Var ska detaljen användas?
  • Är miljön korrosiv?
  • Vilken påverkan kommer detaljen att utsättas för?
  • Vilka material- och kvalitetskrav ska den klara?

När analysen är klar, agerar vi. Det som vi har enats om, kommer vi att leverera. I rätt tid. Med rätt kvalitet. Tryggt och säkert.

Att vi kan hålla vad vi lovar, beror på att vi har kapacitet och kontroll från start till mål.
Vi producerar stålet enligt satta kravspecifikationer, smider och värmebehandlar. Vi har också maskiner och kunskap för att maskinbearbeta och svetsa. Vi sluttestar och verifierar. När den färdiga detaljen eller konstruktionen passerat våra kontroller, levererar vi den med alla erforderliga handlingar om t.ex. materialdata, provresultat, identitet och spårbarhet.

Med det sluts cirkeln och vi ser fram emot att starta på nytt. Med en ny behovsanalys. Med en ny dialog. Med ytterligare ett konstruktivt samarbete.

process